Tarinamme

Historian kirjoista löytyy jo 1900-luvun alusta mainintoja tenniksen pelaamisesta Fiskarsissa. Laji oli rantautunut Suomeen 1800-luvun lopussa ja ensimmäisiä paikkakuntia, joissa tennistä pelattiin olivat Turku, Hanko, Viipuri, Helsinki ja Tampere. Suomen Tennisliitto perustettiin 1911.

Seuran alkuvaiheet

Fiskarin Tennisseura - Fiskars Tennisklubb (FTK) perustettiin 1922 ja yhdistyksen taustavoimina toimivat alkuun Fiskars Oy:n omistajat, joten sen alkuvuosien taustavoimista löytyy vahvasti Suomen vanhin yritys Fiskars. FTK:lla on siis jo lähes 100-vuotinen historia. FTK vietti 75 - vuotisjuhlaa 1995 Rolf Saaren toimiessa puheenjohtajana.

Ensimmäinen tenniskenttä, joka sai nimekseen "Ettan" rakennettiin Fiskars-yhtiön omistamalle maalle "Parkbackeniin" ja kenttä on edelleenkin Puistomäellä samalla paikalla, tosin paljon laajemmassa muodossa.

FTK rekisteröitiin virallisesti 1938 ja seuran jäseneksi pääsi vain hallituksen jäsenen suosituksella. Tästä syystä tennis oli alkuun vain "Fiskarsin herrasväen" harrastus, mutta sotien jälkeen pelaaminen mahdollistettiin myös kaikille lajista kiinnostuneille.Seuran jäseneksi pääsemisen ehtona oli vielä 1970 -1980 luvulla, että kaksi seuran jäsentä ehdotti seuran hallitukselle uutta jäsentä eikä hallituksen jäsenistä ketään vastusta valintaa

"Ollessani kouluikäinen kentälle ei ollut mitään mahdollisuutta päästä jollei vanhemmat olleet Fiskars-yhtiön palveluksessa. Kentän kunnostustyötkin tehtiin puistotyöntekijöiden toimesta. Itse pääsin jäseneksi 1980-luvun alussa. Pelasimme sulkapalloa talvisin Fiskarsin koululla ja tennistä kesällä ulkona "ykköskentällä", joka oli ainoa kenttä. Kentän varausaste oli 100 % viikon 90:stä pelitunnista."  - muistelee Kalevi Ajalin

William Olsen - mies Fiskarsin tenniksen ja sulkapallon kasvun takana

Myös sulkapalloa alettiin pelata Fiskarsissa heti sotien jälkeen ja siihen vaikutti suuresti tanskalainen William Olsen, joka oli tullut Suomeen osallistumaan vapaaehtoisena jatkosotaan. Olsen oli alkuaikojen voimahahmo, joka juurrutti sekä tenniksen että sulkapallon syvälle Fiskarsin urheiluelämään. Hänellä oli myös suuri rooli käsipallon merkittävälle asemalle Länsi-Uudenmaan alueella.

Jäsenmäärä kääntyi kasvuun 1980-luvun lopulla

Tenniskerhon jäseneksi pääsyn helpottuessa jäsenmäärä kasvoi 80-luvulla, niin että päätettiin rakentaa 3 kpl uusia punamassakenttiä vuosina 1985 - 1991 lisää. Tämä helpotti kilpailujärjestelyjä joita oli lähes joka viikkoloppu ja jäsenmäärä saavutti vuonna 1990 277 jäsentä. Kentät rakensi Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky.

Ulkokenttien lisärakentaminen 80-luvun puolessavälissä

Fiskars Oy oli lahjoittanut yleisurheilukentän ja niin kutsutun "vanhan kentän" Pohjan kunnalle, hankkeen puuhamiehenä toimi William Olsen. Tenniskerho anoi kunnalta saada vuokralle vanhan kentän alueen joka oli kooltaan 20 x 80 m metriä.  Hankkeen vetovastuun ottivat Urpo Tarmi ja Kalevi Ajalin.

"Suunnittelin alueelle 6.8.1985 kaksi tenniskenttää 2 ja 3 kentät ja asemapiirroksen koko alueen kentistä 4,5 ja 6, joista olisi tullut aidot nurmikentät myöhemmin. Tenniskerho anoi valtion avustusta itse hankkeelle, kun kuntaa ei kiinnostanut tennis hankkeet. Saimme avustuksen ja kerho aloitti kenttien rakentamiset. Kentät rakennettiin vuonna 1986." - kertoo Kalevi Ajalin

Kenttien vihkiäisissä 13 - 14.6.1987 avausottelun pelasivat Pasi Montonen ja Lasse Männistö. Samana viikonloppuna pelattiin ensimmäinen Toivon Malja kutsukilpailu junioreille sarjoissa 14 - ja 18 -vuotta. Jäsenmäärän kasvun ja kilpailujen määrän ja suuren osanottaja määrän takia päätettiin rakentaa neljäs kenttä helpottamaan kilpailujen järjestelyjä. Muutos toteutettiin siten, että vuokrattiin Fiskars Oy:ltä lisämaata ja rakennettiin 2 kentän viereen lisäkenttä. Pelisuunta muutettiin niin, että ilta-auringossa oli helpompi pelata ja näin muodostui uudet 2 ja 3 kentät ja vanhasta 3:sta tuli neloskenttä. Tämä piirustus on päivätty 26.8.1987 ja muutos valmistui kesäksi 1991.

1980-luvun lopussa Pohjaan rakennettiin kaksi golfkenttää ja se alkoi vaikuttaa tenniskerhon toimintaan ja jäsenmäärään. Kilpailujen määrä ja osanottajien määrä väheni jolloin 4 - kentän tarve ja hoito väheni, kun siinä on vielä ilta-auringossa toiselle pelaajalle hankala pelata. Kentän rakennekerrokset ovat aivan samanlaiset ja salaojitus myös, mutta perusmaa on tiiviimpää ja kallio lähempänä kuin muilla kentillä. Niskaoja on matala ja kostea, joten kenttä kuivuu hitaammin kuin muut ja sammaloituu helpommin.

Sisähalli - talkootyön mestarinäyte 

Ajatus oman tennishallin rakentamisesta virisi hallituksen keskuudessa. Tenniskerho valitsi Pertti Simolan selvitysmieheksi hallihankkeelle. Hän löysi purkutuomion saaneen Best-Hallin 20 m x 40 m Noiron tehtaalta Kauklahdesta. Hallin ostaja ei ollut purkanut hallia sovitussa ajassa, joten tenniskerho sai ostaa sen hyvin edullisti. Kyseisen hallin pressukate oli käyttökelvoton ja Fiskars Oy vaati hallin kattomateriaaliksi mustan pellin ja seiniin punamullatun pystylaudan. Hallin teräsrunko muutettiin Best-Hallin piirustusten mukaan ja samalla saatiin halliin lisäkorkeutta 1,5 metriä. Hallin akustiikkalevyt ja lämpöeristevillat hyödynnettiin ja loppueristys tehtiin puhallusvillalla. Kauklahden halli purettiin ja varastoitiin vuonna 1993. Varsinainen rakentaminen aloitettiin 1995 ja halli valmistui vuodenvaihteessa 1999. Hankkeen rahoitukseksi toi Rolf Saari ehdotuksen olutjuhlien järjestämiseksi.

Hallin pelialustaksi hankittiin Antwerpenin ATP-kilpailussa käytetty Green Set -pinnoite, joka on käytössä noin 60.000:lla kentällä ympäri maailmaa. Sisähallin tenniskenttä voidaan myös helposti muuttaa neljäksi sulkapallokentäksi, joka mahdollistaa jäsenille näiden kahden lajin aktiivisen harrastamisen.

Hallin ehostamista on jatkettu säännöllisesti aina näihin päiviin saakka. Sosiaalitilat on uusittu täysin, on otettu maalämpö käyttöön ja valaistuksessa siirrytty led-tekniikkaan. Myös sähköinen lukitus ja kulunvalvontajärjestelmä mahdollistavat jäsenille hyvin omaehtoisen pelaamisen.


Billnäs Beer Festival

Yksi merkittävä aktiviteetti ja tulonlähde seuran historiassa oli 80-luvun lopussa startattu Billnäs Beer Festival, joka oli alkuvuosina täysin FTK:n organisoima tapahtuma. Järjestäjiksi tuli myöhemmin muitakin organisaatioita, mutta FTK oli mukana järjestäjissä lähes koko sen 15-vuotisen historian ajan. Festivaaleilta saadut tuotot olivat myös osasyynä siihen, että pitkään kytenyt hanke omasta tennishallista pystyttiin aloittamaan.

1980-luvun lopun keskeisiä tapahtumia:

Fiskarsin kulttuurikylän keskellä toimiva ja talkootyönä rakennettu tennishalli on koko seuran ylpeydenaihe ja seuramme tarina on täysin uniikki koko Suomenkin mittakaavassa.